Pořídili jsme pro Vás nový scanner - Panoramu

14.06.2011 09:56

Co je to scanner?
V dermatologii a kosmetologii jsou scannery velmi ceněny, protože umožňují ozařovat velké plochy po dlouhou dobu, což by bylo při použití ruční sondy velmi nepraktické a zdlouhavé. Málokdo však ví, že to je jen jedna z mnoha předností scanneru, ještě k tomu ta méně významná. Mnohem důležitější je efekt, který v organismu vyvolává ozařování velkých souvislých ploch. Projevuje se nápadným zvýšením blahodárného účinku laserového ošetření, které nedokážeme vysvětlit pouhým součtem energie, vyzářené na danou plochu. Spontánní reakce ozařované tkáně vykazuje odezvu mnohem lepší a rychlejší. Dochází k účinku, kdy se kladné účinky na jednotlivé oblasti tkáně vzájemně násobí. Tomuto efektu říkáme synergický účinek laserového scanneru.
Běžné scannery vyzařují jeden paprsek laserového světla. Ten je počítačově řízenou soustavou zrcadel rozmítán po ozařovaném povrchu podobně, jako když při kreslení tužkou šrafujeme plochu papíru. Tyto lasery dosahují velké koncentrace výkonu paprsku a proto se ideálně uplatňují při ošetřování relativně rovinných ploch například v ortopedii, fyzioterapii a všude tam, kde je žádoucí dosáhnout pokud možno velké hloubky průniku. Ceny jednodušších scannerů této konstrukce začínají kolem 60 000,- Kč; výkonnější a kvalitní typy se rychle vyšplhají přes 350 000,- Kč.
V kosmetologii se tato klasická konstrukce scanneru příliš nerozšířila. Na jednu stranu je velká koncentrace výkonu spíše bezpečnostní překážkou, na stranu druhou nedokáže jednopaprskový scanner rovnoměrně ozářit kulaté či vypouklé plochy například lidského obličeje.

Co je to panoramatický scanner?
Právě pro tyto případy byl vyvinut tzv. panoramatický scanner, který je sestaven z dvanácti vzájemně nezávislých laserových zářičů, sestavených do myšleného oblouku. Jednotlivé paprsky tak dopadají na ozářenou plochu vždy přibližně kolmo, tedy s největší možnou účinností. Mikroprocesorem řízený pohonný mechanismus pak celým tímto vějířem laserů pohybuje tak, aby žádný z bodů ozařované plochy nebyl vynechán.

 Dopad laserových paprsků - Scanner Panorama.

Výhody scanneru lasocare Panorama:

  • Dokonalý úhel dopadu jednotlivých laserových paprsků na povrch pleti.
  • Využití scannerové synergie velkoplošného ozáření i v kosmetologii.